top of page

KONTAKT                                      

Eva Bolemant – Coach centrum

Telefón: +421 903 735 513

Rajská 15, 811 08 Bratislava

 

E-mail: bolemant.eva@gmail.com

 

IČO: 34401822

 

DIČ: 1029246317

 

Číslo účtu IBAN: SK06 1100 0000 0029 1996 5982

bottom of page