top of page

PONUKA KOUČINGOVÝCH SEDENÍ

depth-of-field-photo-of-man-sitting-on-c

 

Konzultácie trvajú 60 minút.

Cena: 40 € / 60 min.

Odporúčaný počet stretnutí:

5 až 10 krát

Možnosti:

Osobne

Online

AEnB2Up3ZvDYw_6tKC7yDHDuz9bP2X07nDYy8wM7

Konzultácie trvajú 60 minút.

Cena: 40 € / 60 min.

Odporúčaný počet stretnutí: 5 až 10 krát

Možnosti:

Osobne

Online

Female%20Patient_edited.jpg

 

 

Konzultácie trvajú 60 minút.

Cena: 40 € / 60 min.

Odporúčaný počet stretnutí: 5 až 10 krát

Možnosti:

Osobne

Online

Happy sweet couple HD picture.jpg

Konzultácie trvajú 60 minút.

Cena: Jeden 40 € / 60 minút,

S partnerom 60 € / 60 minút.

Odporúčaný počet stretnutí:

5 až 10 krát

Možnosti:

Osobne

Online

mom-20666_1920.jpg

Konzultácie trvajú 60 minút.

Cena: Jeden 40 € / 60 minút,

S partnerom 60 € / 60 minút.

Odporúčaný počet stretnutí:

5 až 10 krát

Možnosti:

Osobne

Online

1532102317568-whitepeople.jpeg

Konzultácie trvajú 6 hodín,

max. počet ľudí: 15 ľudí

Cena: Dohodou

Počet stretnutí:

podľa potreby a charakteru

problému

Možnosti:

Osobne

 

Life koučing                                            

 

Prešľapujeme na jednom mieste, nevieme sa pohnúť ďalej. Prečo je to tak? Veď pri pohľade naživoty našich priateľov, súrodencov, rodičov či kolegov nám takmer okamžite napadajú riešenia, vieme, čo by mali urobiť, ako by sa mali k problému postaviť. No keď príde rad na nás, ustrnieme! Zrazu nám pripadá všetko zložité. Ako kouč som si vytýčila cieľ. Chcem Vám pomôcť rozhodnúť sa, či sa chcete naozaj pohnúť ďalej, alebo sa práve nachádzate na dobrom mieste. Nájsť správny smer, keď nevidíte zreteľne svoje možnosti. Aby ste sa odvážili urobiť prvé potrebné kroky. Aby ste  vedome kráčali. Alebo aby ste ostali a spoznali možnosti, ktoré sa vám  ponúkajú v momentálnej životnej  situácii. Váš život je len Váš!

                                                                

Zdravotný koučing                    

 

Zdravie je pre každého z nás veľmi dôležité. Žiaľ, niekedy nás zradí. Zdravotný koučing je určený práve tým, ktorí sa ocitnú v náročnej zdravotnej situácii. Pociťujú strach, úzkosť, bezmocnosť a beznádej, ktoré bez podpory prekonajú len ťažko. Pacienti s vážnymi diagnózami majú často veľa otázok, no málo odpovedí.
 

Aj ja sama som zažila onkologické ochorenie so všetkým, čo s tým súvisí. Počas rozhovorov sa – aj na základe vlastných skúseností – zameriam na to:

- aby som emocionálne podporila a motivovala klienta,
- aby som bola empatická a pomohla pacientovi porozumieť faktom,
- aby som pomohla klientovi rozširovať si poznatky, zvyšovať jeho  sebavedomie, nech dokáže žiť

   so svojou diagnózou a zlepšovať svoj zdravotný stav,
- aby som pomohla klientovi rozhodovať o svojom zdraví.

 

Onkologickí (ale aj iní) pacienti sú často so svojimi myšlienkami veľmi osamelí. Potrebovali by podporu ale nepotrebujú počúvať frázy ako: „Určite to bude dobré!“ „Vyliečiš sa!“ „Si silný/á!“ „Ty to dáš!“

Koučovanie v oblasti zdravia pomáha v ťažkých životných situáciách, keď sa musíme rozhodovať v záujme svojho zdravia a mobilizovať všetky sily, aby sme situáciu zvládli. Koučing je tu pre Vás! Vyskúšajte ho!

                                                                                                

 

 

 

 

 

Individuálny koučing            

pre ženy 

 

My ženy túžime prežiť život s pocitom radosti a spokojnosti. Stáva sa však, že tento vysnívaný stav sa nedostaví. Aby sme dokázali rozpoznať chvíle, keď sú naše telo a myseľ v rovnováhe, musíme sa naučiť počúvať svoje pocity. Sme smutné, keď niektorá z našich ľudských potrieb nie je naplnená a v živote sa nedokážeme úplne vyhnúť ani stresu a extrémnej záťaži. Vy sa však môžete rozhodnúť, že budete hľadať cestu k harmonickejšiemu, vyrovnanejšiemu životu. Na koučingovom stretnutí mi porozprávate, čo vás          zaujíma, čo vás bolí, na čo hľadáte odpoveď a riešenie a ja vás budem počúvať, stáť pri vás, podporovať vás. Položím vám otázku – a potom ďalšiu a ďalšiu. Na základe vašich odpovedí nájdeme spolu rôzne riešenia: za ich uplatňovanie v každodennom živote budete zodpovedné vy, kým ja budem zodpovedná

za profesionálne vedenie stretnutia.  Sú témy, ktoré sa týkajú len žien. Obráťte sa na nás s dôverou

Vzťahový,                             

partnerský koučing                 

Náš život je doslova popretkávaný vzťahmi. Sú pre nás dôležité, zamestnávajú našu myseľ a ovplyv-ňujú všetky oblasti nášho života. Žiaľ, v škole nás neučia medziľudskej komunikácii a neexistujú ani žiadne
vzorce na dokonalý vzťah. Riešime partnerské, rodinné, priateľské, pracovné vzťahy. Často ani nedokážeme pomenovať problém, len vieme, že sa niečo pokazilo, strácame schopnosť komunikovať a netušíme, kto 
alebo čo nám môže v tejto situácii pomôcť. Počas rozhovoru s koučom budete môcť bez obáv hovoriť o vzniknutej situácii. Prostredníctvom koučovacích metód, v spolupráci s odborníkom, budete mať šancu nájsť vlastné riešenia, postupy a nápady, pomocou ktorých dokážete opäť vykročiť a nájsť vo svojich vzťahoch podstatu, ktorá vám pomôže prekonať krízu. Chcete nájsť riešenie? Navštívte Coach centrum

a vyskúšajte koučing!

 

 

 

 

 

Koučing pre rodičov       
 a pre všetkých, ktorí        

vychovávajú dieťa                       

 

Narodilo sa Vám bábätko. Ste šťastní, no predsa sa všetko zmenilo! Čo sa deje? Prečo každý očakáva,

že budete dokonale šťastní? Ste nevyspatí a nervózni? Deti rastú a nastávajú iné problémy. Začína chodiť 

do škôlky? Do školy? Je v puberte? Vaše deti sú už dospelé a vzťah medzi vami sa narušil, keď si našli životného partnera? Čo sa dá robiť? Predstavovali ste si všetko inak? Ste zúfalí? Všetko ste si pekne naplánovali a teraz neviete, čo  robíte zle? Jednoducho nič nefunguje? Vyskúšajte koučing! Dajte šancu        vášmu vzťahu k deťom! Vy ste predsa tí, ktorých vaše deti najviac potrebujú!

 

 

 

Tímový koučing                                

 

Každý z nás cíti potrebu podeliť sa o svoje myšlienky a názory s inými - zvlášť, keď sme v niektorej otázke ustrnuli a nevieme, ako ďalej. Je to prirodzená ľudská potreba, ktorá sa prejavuje v pracovnom, v rodinnom  prostredí, v súkromnom živote. Na firemných poradách či stretnutiach rôznych záujmových skupín neraz chýba čas na komunikáciu, ktorá by účinne prispela k ďalšiemu rozvoju a posunula by veci  dopredu.            V takýchto chvíľach máme často pocit, že nemôžeme hovoriť otvorene, že nesmú vyjsť najavo naše ťažkosti pri riešení problémov ani to, že potrebujeme podporu, nový impulz k osobnému rozvoju.
 
Účastníci otvoreného, skupinového koučingu majú vynikajúcu príležitosť, aby si vyjasnili pracovné /alebo osobné ciele, aby hľadali alternatívy riešenia, aby si uvedomili vlastné zdroje energie a dokázali podniknúť  rozhodné kroky. Výrazné pozitívum skupinového koučingu spočíva v tom,
že počas tímovej práce dostávajú účastníci zaujímavé impulzy a spätné väzby nielen od kouča, ale aj od ostatných členov skupiny.
 

Na Vašej ceste budeme stáť pri Vás! Coach centrum                                                                        

bottom of page