top of page

PROFIL

Portré 2022 august.jpg
CredentialBadges_ACC_Grey.jpg

Mgr. Eva Bolemant, ACC

 

E-mail: bolemant.eva@gmail.com.

Mobil: +421-903735513

Vzdelanie: 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského

v Bratislave, štúdium Andragogiky


Akreditovaný kurz „Licence to coach“

– solution focused coaching; číslo PL-3782;

Lemma Coaching International,

Budapešť, Maďarská republika, 2008


Akreditovaný kurz ICF: Business coaching – meaning and mechanics of coaching in business; BusinessCoaching College, Bratislava 2016

Medzinárodná certifikácia: ACC, 2016

Člen ICF Global; ICF Slovak Chapter a medzinárodného Profesionálneho zväzu

CoachOK v Maďarskej republike (CoachOK Szakmai Szövetség).

Akreditovaný kurz Group and Team coach training, Coach Akadémia, Budapest 2023


ICF Global:

https://coachfederation.org/


ICF Slovak Chapter:

https://www.icf.sk/podujatia-a-aktivity/uzitocne-odkazy


CoachOK Szakmai Szovetség:

https://www.coachok.hu/

V Coach centre nájdete širokú ponuku služieb, prostredníctvom ktorých budete môcť práve vykročiť na cestu profesijného a osobného rozvoja. Naším cieľom je ukázať klientom, že sú jedineční a dokážu si s našou pomocou vybrať tú najlepšiu cestu v krízových situáciách v rámci osobného i profesijného života. V mnohých situáciách totiž potrebujeme pomoc, hoci si to často nepripúšťame alebo neuvedomujeme. Potrebujeme byť vypočutí, pochopení a podporovaní. V Coach centre si pod odborným vedením vytvoríte podmienky

na šťastnejší a spokojnejší život doma i v práci.

Čo ponúkam?

Od roku 2010 som v oblasti koučingu absolvovala s klientmi individuálne stretnutia na témy:

zvládanie konfliktov, komunikácia, sebapoznanie a sebauvedomenie, spolupráca a sebarealizácia, vzťahový koučing, koučing pre neziskový sektor, koučingové programy pre ženy. Popri individuálnych koučingových stretnutiach je súčasťou mojej práce vývoj a rozvoj odborných vzdelávacích programov a materiálov.

Od roku 2014 do 2019 som viedla kurzy pre koučov vo vzdelávacej spoločnosti Coach Training Academy s.r.o.​

Koučingové procesy, workshopy pripravujem a vediem v súlade so stanovami a metódami Medzinárodnej federácie koučov (ICF). (ICF – International Coach Federation).

Ponúkam klientom možnosť osobného koučovania. V rámci koučingových stretnutí sprevádzam účastníkov procesom učenia a rozvoja pomocou moderných nástrojov a metód. Koučing je tu pre každého, kto chce žiť hodnotný a kvalitný život, kto sa nevzdáva a je rozhodnutý žiť šťastne. Prostredníctvom koučingu vám

pomôžem nájsť najlepšie riešenie, budem vás sprevádzať na vašej ceste od problémov k riešeniam.

V registri koučov ICF Slovak Chapter ma nájdete tu:

ttps://www.icf.sk/register-koucov/95-bolemant-eva-mgr

Koučingové sedenia ponúkam záujemcom:

Pozývame Vás do našich priestorov v Bratislave.

bottom of page